Informacje prasowe

04.11.2014

Raport: 2013 to rok względnej stabilności finansowej szpitali

Rok 2013 był okresem względnej stabilności finansowej szpitali. W kosztach szpitali rośnie udział usług obcych, a maleje - kosztów zatrudnienia - wynika z raportu nt. sytuacji finansowej szpitali w Polsce przygotowanego przez firmę Magellan wraz z agencją badawczą PMR.

Dyrektor ds. Rozwoju w Magellan Zbigniew Wiatr w środę na spotkaniu z dziennikarzami zaprezentował drugą cześć raportu nt. sytuacji finansowej szpitali w Polsce. Pierwsza część raportu przedstawiona została w maju podczas debaty w siedzibie Polskiej Agencji Prasowej.

Wiatr podkreślił, że 2013 r. można ocenić jako rok względnej stabilności finansowej szpitali, a wyniki finansowe placówek pozostały niemal na tym samym poziomie co rok wcześniej. Dodał, że Magellan posiada dane finansowe z 80% szpitali publicznych w Polsce.

Jak pokazały analizy, w 2013 r. wzrosła liczba szpitali nierentownych pod względem procedur.(74%). "Placówki na bazie innej działalności poprawiają swoją ogólną rentowność (...), ponieważ 61% szpitali - to szpitale rentowne" - podkreślił Wiatr.

"Zmieniła się struktura kosztów operacyjnych szpitali: spadają koszty związane z wynagrodzeniem, a rosną na usługi obce, czyli outsourcing, ale też zatrudnienie personelu na kontrakcie" - poinformował Wiatr. Dodał, że coraz większy udział w kosztach stanowią też materiały i energia. Jak zauważył, oznacza to, że szpitale inwestują i więcej wydają na leki oraz materiały do leczenia.

Z danych wynika, że w 2013 r. przekształconych w spółki prawa handlowego zostało 28 szpitali publicznych, a w sumie w latach 2000 - 2013 przekształcono 169 placówek.

Według Wiatra należy się spodziewać, że 2014 r. będzie mniej optymistyczny dla finansów szpitali m.in. ze względu na brak przekształceń i związanych z nimi dotacjami. Jak mówił, powodem jest także to, że w bieżącym roku budżet na leczenie szpitalne jest mniejszy niż w roku poprzednim.

Z kolei Marcin Rzepka z agencji badawczej PMR Research przestawił badania opinii publicznej oraz diagnozę sytuacji szpitali.

Jak mówił Rzepka, 91% Polaków ocenia, że publiczna służba zdrowia wymaga reorganizacji. Zastrzeżenia pacjentów budzą: poziom świadczonych usług medycznych, organizacja publicznej służby zdrowia oraz dostęp do specjalistów. Pozytywnie oceniane są zaś dostęp do lekarza pierwszego kontaktu czy podejście do pacjenta ze strony personelu medycznego, a także kompetencje lekarzy.

Polacy mylą pojęcia takie jak przekształcenie szpitala oraz komercjalizacja szpitala publicznego. Ponad połowa, tych, którzy zetknęli się z takimi pojęciami uważa że oznaczają one prywatyzację placówki, a ta kojarzy się z pobieranie opłat od pacjentów.

Badanie dotyczyło także inwestycji w służbie zdrowia. 40% publicznych szpitali planowało na lata 2013 - 2014 duże inwestycje o wartości ponad 5 mln zł. Jako główne obszary tych inwestycji szpitale wskazywały remont wnętrza budynku - 15%, rozbudowę szpitala - tworzenie nowych oddziałów, budynków - 14%, budowę i wyposażenie sal operacyjnych - 10%, remont budynku z zewnątrz - 9% zakup sprzętu medycznego - 7%, wprowadzenie elektronicznej dokumentacji medycznej - 5%.

Wśród inwestycji mniejszych do 1,5 mln zł, które planowało 29% szpitali, na pierwszym miejscu wymieniany był remont wnętrza budynku (korytarzy i pokoi) - 29%, zakup sprzętu medycznego - 19%, remont budynku z zewnątrz - 12%, zakup nowych komputerów i oprogramowania - 10%, rozbudowa szpitala (tworzenie nowego oddziału, nowych budynków) - 8%.

W większości szpitali dyrektorzy szukają dodatkowych poza kontraktem z NFZ źródeł finansowania placówek. Szpitale szukają ich poprzez środki unijne (47%), w organie założycielskim - 31%, dodatkowych usługach komercyjnych - 25%, w instytucjach samorządowych - 22%, a także w bankach (21%).

Większość szpitali korzysta z usług instytucji finansowych, m.in. z kredytów bankowych inwestycyjnych, innych kredytów bankowych, kredytów na restrukturyzację zadłużenia.

Badanie opinii publicznej było realizowane w styczniu 2014 r. na reprezentatywnej próbie dorosłych mieszkańców Polski, zaś sytuacja szpitali diagnozowana była na próbie 140 szpitali.

Zgodnie z ustawą o działalności leczniczej, która weszła w życie 1 lipca 2011 r., samorządy, które nie przekształcą szpitali, będą musiały pokryć ich ujemny wynik finansowy. W przypadku niewywiązania się z tego obowiązku samorządy w ciągu 12 miesięcy powinny zmienić formę organizacyjno-prawną szpitala (przekształcić go w spółkę kapitałową lub jednostkę budżetową) lub zlikwidować taką placówkę.

Grupa Magellan

  • Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie
  • Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych
  • Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych
  • Komisja Nadzoru Finansowego

Kontakt dla mediów

Paulina Szwed-DobrzyńskaDyr. ds. Marketingu i PR

tel. +48 42 272 32 37
fax +48 42 272 31 01
paulina.szwed@magellan.pl

2012 Copyrights by Grupa Magellan