Informacje prasowe

28.01.2015

Prezes Magellana wśród najskuteczniejszych prezesów spółek giełdowych

Prezes Magellana, Krzysztof Kawalec uplasował się w gronie najskuteczniejszych prezesów spółek należących do indeksu WIG80 w rankingu pięcioletnim, przygotowanym przez Harvard Business Review Polska.

Polska redakcja Harvard Business Review, we współpracy z Domem Maklerskim mBanku, opracowała ranking przedstawiający, jak wygląda skuteczność polskich prezesów i co wpływa na osiągane przez nich wyniki. W celu wyłonienia najskuteczniejszych polskich liderów, autorzy zestawienia prześledzili dokonania prezesów firm z indeksów WIG20, WIG40 i WIG80, reprezentujących największe, średnie i mniejsze spółki notowane na GPW. Osiągnięcia prezesów zostały porównane w skali krótkoterminowej – rocznej – oraz długoterminowej – pięcioletniej.

Jak pokazuje ranking, kluczem do skuteczności okazał się długofalowy związek ze spółką. Prezesi, którzy byli założycielami swoich spółek lub pięli się w nich po szczeblach kariery, potrafią najskuteczniej budować ich wartość oraz godzić presję na krótkoterminowe wyniki z utrzymaniem długofalowego wzrostu.

Krzysztof Kawalec związany jest ze Spółką Magellan od 2001 roku. Od 2008 roku pełni funkcję Prezesa Zarządu Magellan S.A. Pod przewodnictwem Prezesa Krzysztofa Kawalca Magellan w analizowanym okresie osiągnął całkowitą stopę zwrotu dla akcjonariuszy na poziomie 109%, natomiast zmiana kapitalizacji rynkowej wyniosła 112%.

Metodologia rankingu:

Ocena skuteczności działalności prezesów została dokonana w oparciu o dwa mierniki:

  • Całkowita stopa zwrotu dla akcjonariuszy. Obliczono całkowitą stopę zwrotu (TSR) osiągniętą przez każdą firmę pod rządami konkretnego prezesa w analizowanym okresie z uwzględnieniem wartości wypłaconych dywidend.
  • Zmiana kapitalizacji rynkowej. Zmierzono zmianę kapitalizacji rynkowej firmy w analizowanych okresach, uwzględniając zarówno zmianę kursów akcji, jak i ewentualne podniesienia kapitału.

Następnie autorzy rankingu obliczyli średnią z tych dwóch mierników, co dało ostateczny wynik ogólny, na podstawie którego przygotowane zostało zestawienie. 
 

Grupa Magellan

  • Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie
  • Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych
  • Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych
  • Komisja Nadzoru Finansowego

Kontakt dla mediów

Paulina Szwed-DobrzyńskaDyr. ds. Marketingu i PR

tel. +48 42 272 32 37
fax +48 42 272 31 01
paulina.szwed@magellan.pl

2012 Copyrights by Grupa Magellan