Informacje prasowe

01.04.2015

Skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Magellan w 2014 roku: Rekordowe wyniki Grupy Magellan. Magellan po raz pierwszy wypłaci dywidendę

Grupa Kapitałowa Magellan jest liderem na rynku usług finansowych dla podmiotów z sektora medycznego i jednostek samorządów terytorialnych.

Wyniki finansowe Grupy Magellan w 2014 roku:

  • 50,3 mln zł zysku netto (wzrost o 16% r/r),
  • 1,46 mld zł przychodów i wpływów na konta Grupy (wzrost o 17% r/r),
  • łączna wartość podpisanych umów to 2,4 mld, w tym:

- 1 671 mln PLN kontraktacji bilansowej – wzrost o 28% r/r,

- rekordowy IV kwartał 2014 - 651 mln zł kontraktacji bilansowej, wzrost o 89% w porównaniu do IV kwartału 2013.

  • 1,5 mld zł portfela aktywów finansowych (wzrost o 35% r/r i 16% q/q)

- Kolejny rok zakończyliśmy rekordowymi wynikami. Podstawą dynamicznego wzrostu kontraktacji była szeroka oferta produktowa, wysoka aktywność sprzedażowa Grupy, wykorzystanie potencjału rynku, stabilna baza kontrahentów oraz szeroki dostęp do finansowania zewnętrznego. Działalność Grupy nastawiona jest na regularną współpracę z dotychczasowymi klientami oraz pozyskanie i budowanie relacji z nowymi kontrahentami. Ponad 6-krotny r/r wzrost wartości kontraktacji bilansowej segmentu JST (295 mln PLN w 2014 wobec 46 mln PLN w 2013) jest wynikiem rozbudowania działu sprzedaży dedykowanego JST oraz wypracowania atrakcyjnych rozwiązań prawno-finansowych będących odpowiedzią na specyfikę potrzeb jednostek samorządowych - mówi Krzysztof Kawalec, prezes zarządu Magellan S.A.

Dynamiczny wzrost wartości kontraktacji w kolejnych kwartałach 2014 roku pozwolił Grupie zbudować portfel aktywów finansowych o wartości 1.498 mln PLN na dzień 31 grudnia 2014, co oznacza wzrost o 391 mln PLN, tj. o 35% w stosunku do okresu porównywalnego.


Wyniki na rynkach zagranicznych i MEDFinance

Zadowoleni jesteśmy również z wyników osiągniętych przez spółki zagraniczne. Spółki czeska i słowacka zrealizowały kontraktację o wartości 147 mln zł (+7% r/r).

Również bardzo dobre wyniki odnotowała spółka MEDFinance S.A. Sprzedaż w segmencie finansowania inwestycji zrealizowana przez MEDFinance S.A. w 2014 roku wynosiła 144 mln zł, co oznacza wzrost o 25% r/r. Pozwoliło to zrealizować spółce zysk netto o wartości 3,7 mln zł (+8% r/r).


Ekspansja zagraniczna

Jednym z ważniejszych wydarzeń minionego roku było wejście Grupy na hiszpański rynek finansowania podmiotów współpracujących z sektorem publicznym. W październiku 2014 roku został utworzony Oddział Korporacyjny w Hiszpanii. Obecnie kluczowe jest zbudowanie odpowiedniej struktury operacyjnej oraz struktury finansowania tej działalności, co pozwoli na stabilny rozwój oddziału i dalszą dywersyfikację działalności Grupy.

Wypłata dywidendy

Po latach budowy silnej pozycji, pierwszy raz w historii Spółki, Zarząd rekomenduje wypłatę dywidendy za rok obrotowy 2014 w wysokości 1,85 PLN brutto na jedną akcję Magellan S.A. Łączna kwota zysku netto proponowana na wypłatę dywidendy wynosi 12,4 mln PLN.

 - W związku z bardzo dobrymi wynikami osiąganymi w ostatnich latach, zdecydowaliśmy się na wypłatę dywidendy i podzielenie się zyskiem z akcjonariuszami. Wysokość rekomendowanej wypłaty uzależniona jest od aktualnej sytuacji rynkowej i jednocześnie wpisuje się w oczekiwania co do możliwości dalszego rozwoju w połączeniu z zachowaniem realizacji potrzeb w zakresie finansowania Grupy – dodaje Krzysztof Kawalec.

 

O Grupie Magellan

Grupa Magellan dostarcza zindywidualizowane usługi finansowe, które umożliwiają optymalne i efektywne zarządzanie finansami przez podmioty działające na rynku medycznym i jednostek samorządów terytorialnych.

Spółka działa od 1998 roku i jest jedną z najdłużej działających instytucji tego typu. Magellan S.A. aktywnie współpracuje z ponad 500 podmiotami działającymi na rynku medycznym. Klientami Spółki są szpitale, firmy farmaceutyczne i dostarczające sprzęt medyczny oraz firmy świadczące usługi outsourcingu do szpitali i dostarczające media, a także jednostki samorządów terytorialnych. Magellan S.A. prowadzi również działalność na terenie Czech i Słowacji poprzez spółki zależne - Magellan Česká republika s.r.o. z siedzibą w Pradze i Magellan Slovakia s.r.o. z siedzibą w Bratysławie. Do Grupy Kapitałowej Magellan należy również Oddział Korporacyjny w Hiszpanii z siedzibą w Barcelonie. W czerwcu 2010 roku założona została spółka zależna MEDFinance S.A., która zajmuje się finansowaniem inwestycji w sektorze Służby Zdrowia w Polsce.

Magellan S.A. jest notowany na GPW od 1 października 2007 roku.

Grupa Magellan

  • Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie
  • Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych
  • Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych
  • Komisja Nadzoru Finansowego

Kontakt dla mediów

Paulina Szwed-DobrzyńskaDyr. ds. Marketingu i PR

tel. +48 42 272 32 37
fax +48 42 272 31 01
paulina.szwed@magellan.pl

2012 Copyrights by Grupa Magellan