Informacje prasowe

25.05.2015

Magellan partnerem projektu Liderzy Ochrony Zdrowia Fundacji im. Lesława A. Pagi

Spółka Magellan została partnerem merytorycznym trzeciej edycji projektu Fundacji im. Lesława A. Pagi Liderzy Ochrony Zdrowia. Celem projektu jest kształcenie kadry managerskiej, która w przyszłości będzie zarządzać służbą zdrowia i placówkami medycznymi.

Projekt Liderzy Ochrony Zdrowia dedykowany  jest studentom i absolwentom (do 26 roku życia) ekonomii, finansów, zarządzania, prawa, zdrowia publicznego, medycyny, farmacji, biotechnologii oraz osobom zainteresowanym rozwojem kariery zawodowej w sektorze ochrony zdrowia i farmacji.

Dla młodych liderów ochrony zdrowia udział w projekcie jest okazją do spotkań i  dyskusji ze specjalistami i wybitnymi postaciami rynku medycznego. W ramach trzeciej edycji projektu, trzydziestu stypendystów weźmie udział w intensywnych weekendowych warsztatach, szkoleniach i spotkaniach z ekspertami firm partnerskich, którzy przeprowadzą zajęcia.

Wśród zagadnień, które zostaną poruszone podczas warsztatów są m. in. finansowanie publicznej i prywatnej opieki zdrowotnej, nowe technologie, regulacje prawne, zasady funkcjonowania rynku farmaceutycznego. Innymi ważnymi omawianymi kwestiami będą: edukacja zdrowotna, rozwiązania systemowe, modele opieki zdrowotnej na świecie, a także tzw. e-zdrowie.

Najlepsi stypendyści zrealizują staż w firmach partnerskich projektu.

Grupa Magellan

  • Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie
  • Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych
  • Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych
  • Komisja Nadzoru Finansowego

Kontakt dla mediów

Paulina Szwed-DobrzyńskaDyr. ds. Marketingu i PR

tel. +48 42 272 32 37
fax +48 42 272 31 01
paulina.szwed@magellan.pl

2012 Copyrights by Grupa Magellan