Informacje prasowe

16.11.2015

Skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Magellan po III kwartałach 2015 roku

Grupa Kapitałowa Magellan jest międzynarodową instytucją na rynku usług finansowych dla podmiotów z sektora medycznego i jednostek samorządów terytorialnych.

Wyniki finansowe Grupy Magellan za I-IIIQ 2015 roku:

  • 11,6 mln zł zysku netto w 3Q’15 (+17% q/q) oraz 34,1 mln zł zysku netto w 1-3Q’15 (-12% r/r) - solidny wynik finansowy oparty o systematyczny rozwój Grupy

  • utrzymanie wysokiego poziomu sprzedaży w warunkach silnej konkurencji rynkowej:

  - 1.060 mln zł kontraktacji bilansowej w 1-3Q’15 (+4% r/r), 390 mln zł kontraktacji w 3Q’15 (-6% r/r),

  - rekordowy wynik sprzedaży na rynku słowackim (145 mln zł w 1-3Q’15 wzrost o 53% r/r),

  - pierwsze umowy na rynku hiszpańskim o łącznej wartości 4,4 mln zł 

  • wysoki poziom portfela podstawą dalszego rozwoju Grupy - 1,48 mld zł portfela aktywów finansowych na 30.09.2015 r. (wzrost o 15% r/r)

  • bezpieczna struktura finansowania aktywów – 320 mln zł nadwyżki finansowania długoterminowego nad aktywami trwałymi, 3,14 dźwignia finansowa – wysoki potencjał dalszego wzrostu portfela

  • wysokie i regularne wpływy wynikiem wysokiej jakości portfela i podstawą silnej pozycji płynnościowej – 1.055 mln zł przychodów i wpływów na konta Grupy (wzrost o 14% r/r)

- Solidne fundamenty, zbudowane w czasie dotychczasowej działalności biznesowej i przewaga konkurencyjna dzięki szerokiej ofercie produktowej pozwoliły utrzymać silną pozycję Grupy Magellan na konkurencyjnym rynku. W trzech kwartałach 2015 roku, pomimo wymagającego otoczenia rynkowego, osiągnęliśmy solidny wynik finansowy. W tym czasie Grupa Magellan zrealizowała zysk netto na poziomie 34,1 mln zł, a w samym IIIQ 11,6 mln zł - mówi Krzysztof Kawalec, prezes zarządu Magellan S.A. – Uzyskane wyniki są efektem wzrostu kontraktacji bilansowej Grupy i rosnącej roli nowych obszarów biznesowych, szczególnie bardzo dobrej sprzedaży na rynkach zagranicznych i dalszego rozwoju współpracy z sektorem samorządowym. Do uzyskanego wyniku znacznie przyczyniła się spółka słowacka, która odnotowała rekordową sprzedaż. To efekt m.in. poszerzenia oferty produktowej na rynku słowackim o rozwiązania finansowe dla samorządów – dodaje Krzysztof Kawalec.

W okresie trzech kwartałów 2015 r. Grupa zawarła umowy z 408 kontrahentami. W tym czasie w ramach posiadanego portfela aktywów finansowych współpracowaliśmy z 891 szpitalami, jednostkami samorządu terytorialnego oraz podmiotami działającymi na rynku medycznym.

Dynamicznie rozwija się działalność spółek zależnych Grupy Magellan - MEDFinance S.A., Magellan Slovakia, s.r.o. oraz Magellan Česká republika, s.r.o., które w ciągu trzech kwartałów 2015 roku zawarły łącznie umowy o wartości 312.775 tys. PLN (wzrost o 22% r/r). Pozwoliło to osiągnąć 7.897 tys. PLN zysku netto, co oznacza wzrost o 75% w stosunku do analogicznego okres 2014 roku.

- Trzeci kwartał był bardzo pomyślny dla oddziału korporacyjnego w Hiszpanii, który podpisał pierwsze umowy na rynku hiszpańskim o łącznej wartości 4,4 mln zł. Tym samym widzimy wymierne efekty dotychczasowego budowania struktury operacyjnej i rozpoznania specyfiki oraz potrzeb tego obszaru naszej zagranicznej działalności – mówi Krzysztof Kawalec.

- Przyzwyczailiśmy otoczenie biznesowe, że szybko reagujemy na pojawiające się nowe trendy rynkowe. Dalszy rozwój Grupy opieramy na dywersyfikacji naszej działalności - dalszym rozwoju sprzedaży na rynkach zagranicznych i perspektywicznego, rozpoczętego w tym roku, projektu usług factoringowych świadczonych poza rynkiem medycznym i samorządowym - dodaje Krzysztof Kawalec.

 

O Grupie Magellan

Grupa Magellan dostarcza zindywidualizowane usługi finansowe, które umożliwiają optymalne i efektywne zarządzanie finansami przez podmioty działające na rynku medycznym i jednostek samorządów terytorialnych.

Spółka działa od 1998 roku i jest jedną z najdłużej działających instytucji tego typu. Magellan S.A. aktywnie współpracuje z ponad 500 podmiotami działającymi na rynku medycznym. Klientami Spółki są szpitale, firmy farmaceutyczne i dostarczające sprzęt medyczny oraz firmy świadczące usługi outsourcingu do szpitali i dostarczające media, a także jednostki samorządów terytorialnych. Magellan S.A. prowadzi również działalność na terenie Czech i Słowacji poprzez spółki zależne - Magellan Česká republika s.r.o. z siedzibą w Pradze i Magellan Slovakia s.r.o. z siedzibą w Bratysławie. Do Grupy Kapitałowej Magellan należy również Oddział Korporacyjny w Hiszpanii z siedzibą w Barcelonie. W czerwcu 2010 roku założona została spółka zależna MEDFinance S.A., która zajmuje się finansowaniem inwestycji w sektorze Służby Zdrowia w Polsce.

Magellan S.A. jest notowany na GPW od 1 października 2007 roku.

Grupa Magellan

  • Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie
  • Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych
  • Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych
  • Komisja Nadzoru Finansowego

Kontakt dla mediów

Paulina Szwed-DobrzyńskaDyr. ds. Marketingu i PR

tel. +48 42 272 32 37
fax +48 42 272 31 01
paulina.szwed@magellan.pl

2012 Copyrights by Grupa Magellan