Informacje prasowe

01.12.2015

Znacząca umowa na rynku hiszpańskim

26 listopada 2015 r. Magellan S.A. Oddział Korporacyjny w Hiszpanii zawarł z producentem sprzętu medycznego na rynku hiszpańskim znaczącą umowę o wartości 5.891 tys. EUR, co odpowiada wartości 25.190 tys. PLN.

Podpisana umowa jest elementem konsekwentnie realizowanej strategii rozwoju Oddziału Korporacyjnego w Barcelonie. Dotychczas na rynku hiszpańskim Magellan zawarł umowy o łącznej wartości 37.794 tys. PLN.

Hiszpania jest trzecim zagranicznym rynkiem, na którym Magellan oferuje usługi finansowe dla podmiotów z sektora medycznego. Prowadzi również działalność na terenie Czech i Słowacji poprzez spółki zależne - Magellan Česká republika s.r.o. z siedzibą w Pradze i Magellan Slovakia s.r.o. z siedzibą w Bratysławie.

Grupa Magellan

  • Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie
  • Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych
  • Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych
  • Komisja Nadzoru Finansowego

Kontakt dla mediów

Paulina Szwed-DobrzyńskaDyr. ds. Marketingu i PR

tel. +48 42 272 32 37
fax +48 42 272 31 01
paulina.szwed@magellan.pl

2012 Copyrights by Grupa Magellan